prev
next

Giá tiền: 250.000 VNĐ

Mã: A100N

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Thông Tin Sản Phẩm :

-          150 x 0.3 x 25.4 mm
-          150 x 0.5 x 25.4 mm
-          150 x 1.0 x 25.4 mm
-          205 x 0.8 x 25.4 mm
-          230 x 1.0 x 25.4 mm
-          255 x 1.2 x 31.75 mm
-          305 x1.2 x 31.75mm