prev
next

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Ống nhựa Bình Minh

Được sử dụng thích hợp dùng trong các hệ thống ống dẫn và phân phối nước nóng và nước lạnh dùng cho các mục đích: Nước uống, nước sinh hoạt, nước công nghiệp, nông nghiệp và nước tưới tiêu. Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp...